Tag: VPS

Hướng dẫn cài Plugin cho trang Discourse - HuuPhongNguyen

Hướng dẫn cài Plugin cho trang Discourse

Hướng dẫn cài Plugin cho trang Discourse. Trong bài này mình sẽ mô tả lại quá trình mình cài đặt một plugin cho trang Discourse để mở rộng một tính năng hay tích hợp một cái gì đó. Discourse hiện tại giống như là một nền tảng giống WordPress nên