Tag: Thiết kế UX

Download Sketch 53 - huuphongnguyen

Download Sketch 53 – Công cụ thiết kế giao diện số 1

Sketchapp là công cụ thiết kế giao diện cho các UX/UI Designer số 1 hiện nay theo thống kế của UXTools. Tuy nhiên, Sketchapp thậm chí mạnh và tốt đến nỗi nhiều Designer còn lựa chọn nó thay cho Adobe Illustrator trong những trường hợp nhất định bởi tính đơn

[eBooks] Refactoring UI by Adam Wathan & Steve Schoger

Một quyền sách rất hay về cách thiết kế và tư duy lại bố cục giao diện của các ứng dụng, website và ý tưởng. Đúng với cái tên Refactoring UI, Adam Wathan và Steve Schoger đã đưa ra rất nhiều lý luận và dẫn chứng tại sao đã đến

Download Sketchapp 52.5 - huuphongnguyen.com

Download Sketchapp 52.5 – Công cụ thiết kế giao diện số 1

Sketchapp là công cụ thiết kế giao diện cho các UX/UI Designer số 1 hiện nay theo thống kế của UXTools. Tuy nhiên, Sketchapp thậm chí mạnh và tốt đến nỗi nhiều Designer còn lựa chọn nó thay cho Adobe Illustrator trong những trường hợp nhất định bởi tính đơn