Tag: Themes Discourse

Hướng dẫn cài Themes, Components, Custom code cho Discourse - HuuPhongNguyen

Hướng dẫn cài Themes, Components, Custom code cho Discourse

Hướng dẫn cài Themes, Components, Custom code cho Discourse, đây là những cài đặt cần thiết và cơ bản khi chúng ta sử dụng nền tảng Discourse. Cũng giống như WordPress, Discourse cũng cho phép bạn cài đặt Themes để thay đổi giao diện hoặc chỉnh sửa chúng theo nhu