Tag: Sách

[eBooks] Refactoring UI by Adam Wathan & Steve Schoger

Một quyền sách rất hay về cách thiết kế và tư duy lại bố cục giao diện của các ứng dụng, website và ý tưởng. Đúng với cái tên Refactoring UI, Adam Wathan và Steve Schoger đã đưa ra rất nhiều lý luận và dẫn chứng tại sao đã đến