Tag: Plugin

Hướng dẫn tạo Feature Images cho các chủ đề trong trang Discourse

Hướng dẫn tạo Feature Images cho các chủ đề trong trang Discourse

Hướng dẫn tạo Feature Images cho các chủ đề trong trang Discourse, nghe có thể khá lạ với những người mới dùng WordPress sang. Thật ra, Discourse là một nền tảng thảo luận diễn đàn nên việc hiển thị Feature Images có phần không cần thiết. Dẫu vậy, đôi khi

Hướng dẫn cài Plugin cho trang Discourse - HuuPhongNguyen

Hướng dẫn cài Plugin cho trang Discourse

Hướng dẫn cài Plugin cho trang Discourse. Trong bài này mình sẽ mô tả lại quá trình mình cài đặt một plugin cho trang Discourse để mở rộng một tính năng hay tích hợp một cái gì đó. Discourse hiện tại giống như là một nền tảng giống WordPress nên