Tag: Feature Images Discourse

Hướng dẫn tạo Feature Images cho các chủ đề trong trang Discourse

Hướng dẫn tạo Feature Images cho các chủ đề trong trang Discourse

Hướng dẫn tạo Feature Images cho các chủ đề trong trang Discourse, nghe có thể khá lạ với những người mới dùng WordPress sang. Thật ra, Discourse là một nền tảng thảo luận diễn đàn nên việc hiển thị Feature Images có phần không cần thiết. Dẫu vậy, đôi khi