Tag: AWS Lightsail

Mình đã tạo một website Wordpress dùng AWS như thế nào? - huuphongnguyen.com

Mình đã tạo một website WordPress dùng AWS như thế nào?

Mình đã tạo một website WordPress dùng AWS như thế nào? Mình sẽ chia sẻ điều này trong bài viết này để giúp những bạn nào đang có ý định thử triển khai một website WordPress trên một hệ thống Cloud rất nổi tiếng là Amazon Web Services (AWS). Bài