Tag: Analytics Discourse

Hướng dẫn cài Google Analytics cho trang Discourse - HuuPhongNguyen

Hướng dẫn cài Google Analytics cho trang Discourse

Hướng dẫn cài Google Analytics cho trang Discourse, đây là một trong những công cụ mặc định quan trọng cho bất kỳ một trang website nào hiện nay. Google Analytics giúp chúng ta quan sát – đánh giá và nghiên cứu về những hành vi của người dùng trên website