Privacy Policy

1. Website Information

HuuPhongNguyen.com là một website cá nhân đại diện cho Nguyễn Hữu Phong. Website này chia sẻ những bài viết, thông tin, Portfolio và hình ảnh được sản xuất và chia sẻ bởi Nguyễn Hữu Phong.

2. Privacy Policy

2.1 Information Collected

HuuPhongNguyen.com cam kết không thu thập bất kỳ thông tin nào của người dùng truy cập vào website này. Đây là một trang website cá nhân và hiện tại không có nhu cầu thu thập bất kỳ thông tin nào bên ngoài.

2.2 Use of Information

Toàn bộ thông tin sử dụng trên HuuPhongNguyen.com đều được đính kèm nguồn. Những media và thông tin được trích dẫn sẽ được ghi nguồn theo đúng tiêu chuẩn. Những thông tin do chính huuphongnguyen.com sản xuất cũng được ghi nguồn rõ ràng. Những thông tin thu thập đề liên quan đến khả năng chịu tải, traffic, tình trạng website,… thông qua Google Analytics. Không sử dụng bất kỳ thông tin nào từ người truy cập ở thời điểm hiện tại.

2.3 Disclosure to Third Parties

Không có bất kỳ thông tin nào khác được chia sẻ cho những bên thứ ba.

2.4 Protection of Information

HuuPhongNguyen.com được xây dựng trên mã nguồn WordPress và chạy trên hệ thống của Amazon Web Services với những tiêu chuẩn bảo mật nhất định. Hệ thống quản trị đều thông qua Cloudflare và mọi thông tin khác được mã hóa khi xử lý.

2.5 Rights of Users

Người dùng được phép xem, đánh giá, chia sẻ và sử dụng với nguồn trích dẫn rõ ràng. Mọi thông tin sao chép đều phải có sự đồng ý của chủ sở hữu HuuPhongNguyen.com

2.6 Notification of Changes

Mọi thông tin mới và chính sách thu thập dữ liệu sẽ được thông báo trên trang chủ khi chúng tôi có mở rộng dịch vụ hoặc chức năng có sử dụng thêm thông tin người dùng.

2.7 Contact Information

Chủ sở hữu: Nguyễn Hữu Phong Email: [email protected] Mọi thông tin khác đều đã được liên kết trên trang chủ.