Files

Download Sketch 53 - huuphongnguyen

Download Sketch 53 – Công cụ thiết kế giao diện số 1

Sketchapp là công cụ thiết kế giao diện cho các UX/UI Designer số 1 hiện nay theo thống kế của UXTools. Tuy nhiên, Sketchapp thậm chí mạnh và tốt đến nỗi nhiều Designer còn lựa chọn nó thay cho Adobe Illustrator trong những trường hợp nhất định bởi tính đơn

[eBooks] Refactoring UI by Adam Wathan & Steve Schoger

Một quyền sách rất hay về cách thiết kế và tư duy lại bố cục giao diện của các ứng dụng, website và ý tưởng. Đúng với cái tên Refactoring UI, Adam Wathan và Steve Schoger đã đưa ra rất nhiều lý luận và dẫn chứng tại sao đã đến

Download Things 3.8 – Ứng dụng quản lý công việc tối giản

Download Things 3.8 – Ứng dụng quản lý công việc tối giản

Things 3 là một ứng dụng quản lý công việc – quản lý task rất được ưa chuộng và yêu thích bởi các designer và developer trên thế giới. Với giao diện được thiết kế một cách tối giản và tập trung hoàn toàn và UX/UI (trải nghiệm người dùng/giao

Download Things 3.8 – Ứng dụng quản lý công việc tối giản

Download Things 3 – Ứng dụng quản lý công việc tối giản

Things 3 là một ứng dụng quản lý công việc – quản lý task rất được ưa chuộng và yêu thích bởi các designer và developer trên thế giới. Với giao diện được thiết kế một cách tối giản và tập trung hoàn toàn và UX/UI (trải nghiệm người dùng/giao

Download Sketchapp for Mac - huuphongnguyen.com

Download Sketchapp for Mac – Ứng dụng thiết kế giao diện số 1

Sketchapp là công cụ thiết kế giao diện cho các UX/UI Designer số 1 hiện nay theo thống kế của UXTools. Tuy nhiên, Sketchapp thậm chí mạnh và tốt đến nỗi nhiều Designer còn lựa chọn nó thay cho Adobe Illustrator trong những trường hợp nhất định bởi tính đơn

Download Sketchapp 52.5 - huuphongnguyen.com

Download Sketchapp 52.5 – Công cụ thiết kế giao diện số 1

Sketchapp là công cụ thiết kế giao diện cho các UX/UI Designer số 1 hiện nay theo thống kế của UXTools. Tuy nhiên, Sketchapp thậm chí mạnh và tốt đến nỗi nhiều Designer còn lựa chọn nó thay cho Adobe Illustrator trong những trường hợp nhất định bởi tính đơn