RIBI & SACHI Concept

RIBISACHI Concept

RIBI & SACHI Concept là một project nhỏ có vai trò tạo ra một online store nhỏ xinh bán những sticker thêu – stuff nhỏ xinh. Đây thực tế là một project nhỏ bên trong Thêu vi tính Anh Xuyến – công việc chính mà mình đang làm hiện tại. Với việc có nhiều vấn […]