Mình đã xây dựng website WordPress chạy Nginx trên AWS thế nào?

Mình đã xây dựng website Wordpress chạy Nginx trên AWS thế nào? - HuuPhongNguyen

Mình đã xây dựng website WordPress chạy Nginx trên AWS thế nào? Trong bài viết này mình sẽ chia sẻ cách mình đã xây dựng một website chạy nginx trên một VPS là Lightsail của Amazon Web Services. Tất nhiên, là một người không thật sự hiểu sâu về VPS và nginx thì rất khó […]