Nguyễn Hữu Phong.

Mình hiện tại đang theo học Business Administration – Human Resource Management tại Đại học Greenwich Việt Nam.
University of Greenwich
Bên cạnh đó, mình đang đảm nhận vai trò Business Development Manager tại AX Computerized Embroidery
Thêu vi tính Anh Xuyến - AX
– một startup nhỏ trong lĩnh vực thêu. Ngoài ra, mình đang học hỏi và nghiên cứu về lĩnh vực UX/UI Design, thích biển
Biển
và màu đen.
Đen

My small thing

Một trong những ước mơ khi mình còn bé đó là có thể mặc và tự thiết kế cho chính bản thân của mình. Đây có thể coi là một tronng những bước đầu tiên trên hành trình mình thực hiện ước mơ đó.

Dành cho những người đặc biệt nhất của mình.

Projects.

Những project nhỏ mà mình đang làm để giúp bản thân mình được vui vẻ – hạnh phúc – bớt nhạt đi.